Sedlová strecha

Sedlová strecha – Láb

Základné údaje o krove

Typ krovuSedlová strecha s prístreškom nad garážou
LokalitaLáb
Dĺžka väzníkov9,8m
Celkový počet väzníkov15ks
Max. rozpon strechy8m
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© 2014 Techwood
Publikované v Krovy pre rodinné domy,Všetky krovy a typ krovu .