Sedlový krov

Sedlový krov – Beladice

Základné údaje o krove

Typ krovuSedlová strech
Sklon strechy35°
LokalitaBeladice
Celkový počet väzníkov16ks
Max. rozpon strechy10,754m
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© 2014 Techwood
Publikované v Krovy pre rodinné domy,Väzníkové krovy a typ krovu .