Sedlový krov

Sedlový krov, valbový krov – RD Levice

Základné údaje o krove

Typ krovuČasť väzníkov je navrhnutých s odkladacím priestorom
Časť strechy je valbový krov
Sklon strechy25°
LokalitaLevice
Počet typov väzníkov19ks
Celkový počet väzníkov54ks
Max. rozpon strechy9,79m
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© 2014 Techwood
Publikované v Krovy pre rodinné domy,Všetky krovy a typ krovu ,,.