Skladová hala - konštrukcia a krov

Skladová hala – konštrukcia a krov

Základné údaje o krove

Typ krovuManzardový krov
Nosná konštrukcia stien a krovu skladovej haly. Hlavné väzníky sú zložené z troch častí.
Zastrešená plocha660m2
Celkový počet väzníkov145ks
Max. rozpon strechy15m
© 9/ 2011 Techwood
Publikované v Krovy pre veľké haly a objekty,Všetky krovy a typ krovu .