Strechy

Strechy ČOV Liptovský Mikuláš

Základné údaje o krove

Typ krovuSedlová strecha
LokalitaLiptovský Mikuláš
Zastrešená plocha460m2
Max. rozpon krovu11m
© 2011 Techwood

Základné údaje o krove

Typ krovuSedlová strecha
LokalitaLiptovský Mikuláš
Počet väzníkov65ks
Max. rozpon krovu10m
© 2011 Techwood
Publikované v Krovy pre veľké haly a objekty,Väzníkové krovy a typ krovu .