Valbová strecha

Valbová strecha – Obora pri Kanianke

Základné údaje o krove

Typ krovuValbová strecha
Sklon strechy25 °
LokalitaObora pri Kanianke
Počet typov väzníkov21ks
Celkový počet väzníkov71ks
Max. rozpon strechy13,05m
ProjektovalIng. Richard Béreš
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© 7/ 2015 Techwood

Publikované v Krovy pre rodinné domy,Väzníkové krovy a typ krovu .