Valbová strecha

Valbová strecha – RD Bojnice

Základné údaje o krove

Typ krovuValbová strecha, Základný trojuholníkový tvar
Sklon strechy20° a 22,7°
LokalitaBojnice
Počet typov väzníkov15ks
Celkový počet väzníkov50ks
Max. rozpon strechy12,890m
ProjektovalIng. Richard Béreš
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© 2015 Techwood
Publikované v Krovy pre rodinné domy,Väzníkové krovy a typ krovu .