Valbová strecha Šurany

Valbová strecha Šurany

Valbová strecha Šurany má základný tvar s pridaným malým prístreškom na vstupom do domu. Pri veľkom sklone strechy je výška väzníkov priveľká na výrobu a prepravu. Preto je hlavný väzník rozdelený na dve časti.

Základné údaje o krove

Typ krovuValbová strecha
Sklon strechy25°
LokalitaŠurany
Počet typov väzníkov29ks
Celkový počet väzníkov79ks
Max. rozpon strechy11,95m
ProjektovalIng. Richard Béreš
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia 08/2017 Techwood

Realizácia – Valbová strecha Šurany

Pôdorys, návrh a tvar väzníka

Publikované v Krovy pre rodinné domy,Väzníkové krovy a typ krovu .