Cena krovu

Cenová ponuka

Cena krovu je vypočítaná pre každú zákazku osobitne. Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. Výsledná cena krovu je ovplyvnená najmä tvarom a rozmermi väzníkov, zaťažením strešnou krytinou a podhľadom, klimatickým zaťažením a inými faktormi.

Cenová ponuka krovu zahŕňa

Vypracovanie projektovej dokumentácie, statický výpočet

Výroba väzníkov

Zavetrenie – Ondrejské kríže 100/25/2000

Kotevný a spojovací materiál

Montáž väzníkov

Doprava

Žiadosti o cenové ponuky väzníkových krovov nám posielajte na techwood@techwood.sk.

Cenová ponuka pre krov | Techwood
Cenová ponuka

Pre výpočet ceny krovu priložte k žiadosti nasledovné dokumenty a údaje