Cena krovu

Cenu väzníkov počítame pre každú zákazku osobitne. Cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. Výsledná cena je ovplyvnená najmä tvarom a rozmermi väzníkov, zaťažením strešnou krytinou a podhľadom, klimatickým zaťažením a inými faktormi.

Cenová ponuka krovu zahŕňa

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie, statický výpočet
 • Výroba väzníkov
 • Zavetrenie - Ondrejské kríže 100/25/2000
 • Kotevný a spojovací materiál
 • Montáž väzníkov
 • Doprava

Žiadosti o cenové ponuky väzníkových krovov nám posielajte na techwood@techwood.sk

Pre výpočet ceny krovu priložte k žiadosti nasledovné dokumenty a údaje

 • Pôdorys strechy (nie krovu)
 • Pôdorys nosných stien (posledného nadzemného podlažia)
 • Rez objektu
 • Lokalita
 • Skladba strechy a podhľadu
 • Typ strechy - sedlová, valbová alebo pultová (ak požadujete zmenu oproti projektu)
 • Prípadne iné zaťaženie - solárne panely, úložný priestor...
 • Tel. kontakt na Vás

Cenová ponuka väzníkového krovu

Vypracovanie cenovej ponuky krovu