Klasický presah

Presah strechy s klasickým rovným podhľadom tvoria súčasne horná a spodná pásnica. Takýto presah robíme v 90% realizovaných krovoch a zákazníkom plynú viaceré výhody. Na presahy sa zväčša montujú žľaby na odvod dažďovej vody zo strechy alebo môžu mať aj estetickú funkciu.

Veľkosť presahu pri návrhu väzníkov si určuje zákazník. Avšak je dôležité počítať aj s hrúbkou tepelnej izolácie, keďže výsledný presah bude jej hrúbku menší.

Výhody klasického presahu

Lepšie osvetlenie cez okná – celý presah je nad úrovňou železo-betónového venca

Jednoduché podbitie bez dorábania dodatočnej konštrukcie

Presahom s rovným podhľadom je možné väčšie vyloženie konštrukcie aj 1 500 mm.

Klasický presah je cenovo výhodnejší ako šikmý presah.

Veľkosť presahu určuje zákazník

Klasický presah – fotogaléria realizácií rovného podhľadu