Doprava väzníkového krovu

Väzníkové krovy dopravujeme na miesto montáže kamiónmi. Dopravu zabezpečujeme vo veľkej väčšine na deň, kedy začíname krov aj montovať. Po mnohoročných skúsenostiach sa nám tento prístup z logistického hľadiska najviac osvedčil.

Kým krov u nás nakladáme na kamión, montážnici sú už na ceste na stavenisko. Montážna skupina prichádza na miesto v dostatočnom predstihu pred príchodom kamióna na to, aby sa mohli pripraviť na montáž. Na stavbe si rozmerajú steny a osadia kotvenie väzníkov. Pred príchodom kamióna prichádza na stavenisko aj žeriav.  Ten vykladá jednotlivé väzníky vedľa stavby, aby mohol kamión odísť.

S touto logistikou jednotlive práce nasledujú priamo za sebou. Eliminujeme časové prestoje kamiónov a montážnikov a tým urýchľujeme samotne dodanie a montáž krovu.

Na dopravu využívame kamióny s viacerými typmi návesov

Ložná plocha limituje veľkosť väzníkov

Dĺžka ložnej plochy návesu je 13,6m, šírka 2,45 – 2,48m a výška 2,5 – 2,7m. Pri niektorých typoch návesu, ako sú klanicové a plošinové, je možné previesť náklad väčších rozmerov s maximálnou dĺžkou 14,6m a výškou 2,9m.

Rozmer návesu kamióna patrí medzi atribúty, ktoré nám pri návrhu a výrobe limitujú veľkosti väzníkov. V prípade návrhu krovov pre väčšie objekty je preto potrebné deliť väzníky po výške alebo po šírke.

Prístup kamiónu na stavbu

Dôležitou informáciou pri plánovaní dopravy je prístup na stavenisko. Ak prístup kamiónu na stavbu z nejakého dôvodu nie je možný, zákazník je povinný nás o tejto skutočnosti vopred informovať. Dôvody, kam sa kamión nedostane sú rôzne, napr. úzka ulica, málo priestoru na manipuláciu, nízke telekomunikačné vedenie atď. V takomto prípade sa krov na stavenisko dopravuje deň pred montážou.

Investor dopredu zabezpečí náhradnú dopravu a rovnako preloženie a vyloženie krovu na úseku, kde nie je možný prístup s kamiónom. Prekladanie väzníkov z kamiónu na náhradnú dopravu sa zväčša zabezpečuje ručne, bez použitia techniky (logistika, náklady navyše…)

Autožeriav

K montáži krovu investor zabezpečuje žeriav a prístup k elektrike. Typ žeriavu je potrebné objednať podľa rozmerov stavby tak, aby dosiahol na najvzdialenejšiu časť objektu. Najčastejšie sa využíva žeriav typu AD20 a AD28. Žeriav typu AD20 má základnú dĺžku ramena 8,9m, vysunutú 20,9m a nadstavec + 7,9m, žeriav typu AD28 má základnú dĺžku ramena 9,5m , vysunutú 26m a nadstavec + 5,2m. Žeriav je potrebný len na prvý deň montáže krovu a musí byť pripravený pred príchodom kamióna.