Pultová strecha

Pultová strecha patrí medzi najjednoduchšie strechy z hľadiska tvaru, návrhu, výroby aj montáže a teda aj medzi finančne najmenej náročné. Čoraz častejšie sa s týmto typom strechy stretávame na moderných novostavbách, nízko-energetických rodinných domoch ale hodí sa aj na garáže alebo prístrešky.

Pultová strecha sa skladá z jednej strešnej roviny s hrebeňom. Sklon strechy sa orientuje len na jednu stranu. Pri plechovom type krytiny najčastejšie navrhujeme pultové strechy so sklonom 5° až 8°. Nízky sklon strechy zabezpečuje veľmi malé úniky tepla a teda šetrí financie na vykurovanie. Avšak jeho nevýhodou je, že vytvára malú pochôdznu výšku, pri ktorej nemá význam uvažovať nad úložným priestorom.

Výhody pultovej strechy

Finančne najmenej náročný typ strechy

Jednoduchý na návrh, výrobu

Jednoduchá a rýchla montáž

Znižuje náklady na vykurovanie

Jednoduchý pultový krov

Jednoduché pultové strechy často tvoria väzníky s rovnakým tvarom.

Ďalšie pultové strechy s rôznym tvarom