Valbová strecha

Valbová strecha je zložená zo štyroch (a viac) strešných rovín, ktoré odvádzajú dažďovú vodu do štyroch smerov. Valbový krov tvoria hlavné väzníky do ktorých sú kotvené nárožné a námetkové väzníky. Tento typ strechy sa často navrhuje pre rodinné domy do tvaru L. Valbová strecha patrí medzi tie zložitejšie na návrh, výrobu, montáž a teda viac zaťažuje financie či už pri samotnom krove alebo pri výbere kritiny.

Valbová strecha práve vďaka zložitejšej konštrukcii sa stáva stabilnejšou a odolnejšou oproti sedlovej streche. Preto je vhodné stavať ich v oblastiach s nepriaznivým vetrom a častým dažďom.

Najčastejší sklon strechy, ktorý navrhujeme pri valbových krovoch je pre škridlovú krytinu 20° – 26°, ojedinele 16° pri plechovej krytine. Pri vyššom sklone strechy môžeme v podkroví uvažovať s úložným priestorom.

Valbová strecha a jej výhody

Odtok dažďovej vody je rozdelený do viacerých smerov

Silnejšia odolnosť a väčšia stabilita

Umožňuje vytvorenie úložného priestoru

Vhodná pre nepriaznivé oblasti

Jednoduchý valbový krov

Valbový krov s obdĺžnikovým pôdorysom, sklonom strechy 26° a navrhnutým úložným priestorom.

Valbový krov tvar „L“

Valbový krov s pôdorysom do tvaru L, sklonom strechy 22° a navrhnutým zaťažením pre solárne panely.

Ďalšie valbové strechy s rôznym pôdorysom