Výhody väzníkových krovov

Väzníkový krov je ľahká, priestorovo stužená konštrukcia, ktorá sa skladá z dielcov nazývaných priehradové väzníky. Tvar priehradových väzníkov ohraničujú horný a dolný pás. Vnútorný priestor väzníkov je tvorený zvislicami a diagonálami. Spoje týchto prvkov sú riešené pomocou tzv. styčníkových dosiek. Priehradové väzníky sa používajú pre zastrešenie rodinných domov, ale aj pre zastrešenie priemyslových objektov, skladových a športových hál, administratívnych budov a hospodárskych stavieb. Využitie tohto typu krovu prináša množstvo pozitív a výhod.

Výhody väzníkových krovov

Certifikované hĺbkovo sušené rezivo

Väzníkové krovy vyrábame zo stavebného reziva výhradne od dodávateľov s certifikovanou výrobou. Hranoly sú hobľované a sušené na 16-18% a podstupujú kontrolu kvality. Vyhovujúce hranoly sú označené certifikátom „CE“.

Výhodou certifikovaného reziva je, že už nie je potrebná jeho dodatočná impregnácia. A preto sa v našich krovov nenachádzajú žiadne chemické prípravky.

Návrh väzníkov s veľkým rozponom

Pomocou priehradových väzníkov dokážeme zastrešiť veľké objekty bez potreby dodatočných vnútorných nosných stien alebo stĺpov až do rozponu 25m.

Ak dĺžka väzníka prekračuje prepravné kapacity, navrhujeme ho rozdelený. Pri montáži väzníky spájame na hornom aj spodnom páse z oboch strán pomocou oceľovej spojky väzníka.

Jednoduchosť a rýchlosť montáže

Montážou prefabrikovaných väzníkov dochádza k značnej časovej úspore. Vďaka tomu je montáž krovu rýchla a jednoduchá bez nároku na zložité technologické zariadenia. Krovy je možné montovať aj v zimnom období (za priaznivého počasia). Pri montáži prakticky nedochádza k tvorbe stavebného odpadu.

Nižšia spotreba dreva a úspora nákladov

Priehradová konštrukcia krovu umožňuje používať menšie prierezy ako pri klasických krovoch. Tým dochádza k značnej úspore dreva a aj celkovej ceny konštrukcie strechy.

Nižšia vlastná hmotnosť oproti klasickému krovu

Pri priehradových väzníkoch dochádza k úspore dreva a preto je aj jeho vlastná hmotnosť značne nižšia oproti klasickému krovu. Vďaka tomu krov toľko nezaťažuje nosný systém priečok domu a tým predlžuje ich životnosť.

Široká variabilita tvaru konštrukcií

Priehradové konštrukcie ponúkajú vysokú variabilitu tvaru. Pomocou technológie lisovania styčníkových dosiek dokážeme vyrobiť prakticky ľubovoľný tvar väzníka alebo typ krovu.

Hobľované rezivo ako estetický prvok

Hobľované rezivo sa môže využiť ako estetický prvok pri priznanej strešnej konštrukcii.

Spodný pás väzníkov nahradzuje konštrukciu stropu

Presnosť a kvalita odovzdaného diela

Výrobou a správnym návrhom krovu dochádza k eliminovaniu chýb a nepresností, čím sa zjednoduší aj montáž ďalších strešných prvkov.