Vyrábame z hobľovaného stavebného reziva

Nakupujeme od certifikovaných dodávateľov

Vyrábame z hobľovaného stavebného reziva

Nakupujeme od certifikovaných dodávateľov

TECHWOOD SPOL. S R.O.

Výroba a montáž krovov a drevených priehradových väzníkov

Firma Techwood sa zaoberá poradenstvom, návrhom, dimenzovaním a výrobou drevených priehradových väzníkov. Vyrábame krovy na všetky strechy a špeciálne priehradové konštrukcie na atypické použitie, ako sú konštrukcie lezeckých stien.

Výhody priehradových väzníkov

Jednoduchosť montáže

Montáž je bez nároku na zložité technologické zariadenia a bez stavebného odpadu.

Presnosť a kvalita odovzdaného diela

Pri výrobe a návrhu krovu eliminujeme nepresnosti a chyby na väzníkoch.

Široká variabilita tvarov konštrukcií

Pomocou technológie lisovaných styčníkových dosiek dokážeme vyrobiť akýkoľvek tvar väzníka.

Cena a úspora nákladov

Menšie prierezy na konštrukcii krovu umožňujú značnú úsporu dreva.

Cenová ponuka

Cenu väzníkového krovu Vám vypracujeme bezplatne a na mieru. Žiadosti o cenové ponuky väzníkových krovov nám posielajte na techwood@techwood.sk.

Do prílohy nám pošlite

Pôdorys strechy (nie krovu)

Pôdorys nosných stien (posled. nadzemného podlažia)

Rez objektu

Skladba strechy a podhľadu

Lokalita

Typ strechy – sedlová, valbová alebo pultová

Prípadne iné zaťaženie – solárne panely, úložný priestor…

Tel. kontakt na Vás

Vybrané realizácie väzníkových krovov

Valbové krovy bytovky Moravské Lieskové

Valbové krovy pre bytovky Moravské Lieskové

Bytový dom Podolie

Bytový dom Podolie

Pultový krov Kysucký Lieskovec

Pultový krov Kysucký Lieskovec

Krovy na lodných kontajneroch

Väzníkové krovy na lodných kontajneroch