Úložný priestor

Vo väzníkovom krove aj napriek hustému výpletu vieme vytvoriť úložný priestor. Najčastejšie vytvárame úložnú plochu o šírke 2500mm.

Pri návrhu uvažujeme s dvoma zaťaženiami

Stále zaťaženie – Podlaha
25kg na 1m2

Úžitkové Zaťaženie
75kg na 1m2

Galéria úložného priestoru