Úžľabie

Úžľabie je najnižšie položená časť konštrukcie strechy pri spojení dvoch vzájomne sa prelínajúcich strešných rovín. Do úžľabia sa zlieva zo strechy zrážková voda, zbieha sa ľad a sneh a preto je mimoriadne namáhané.

Úžľabie – Fotogaléria realizácií