Výroba a technológia krovov

Technológia výroby lisovaných krovov

Drevené priehradové konštrukcie sú cenovo výhodnou alternatívou ku klasickým (tesárskym) krovom a oceľovým konštrukciám. Spájanie drevenej priehradovej konštrukcie oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi je moderná spojovacia metóda, ktorá umožňuje vysokú optimalizáciu návrhu, minimalizovanie spotreby dreva a ďalších spojovacích a kotevných prostriedkov.

Drevené priehradové konštrukcie ponúkajú vysokú variabilitu tvaru väzníkov a sú vhodné takmer pre všetky typy striech. Pomocou technológie lisovaných styčníkových dosiek dokážeme vyrobiť prakticky ľubovoľný typ krovu. Navrhujeme a vyrábame nosné konštrukcie striech, stropov, prístreškov, priemyselných a výrobných hál, lezeckých stien, a iných atypických konštrukcií.

Výroba väzníkového krovu

Pomocou profesionálneho softwaru TRUSS navrhneme, optimalizujeme a posúdime finálnu väzníkovú konštrukciu. Na základe výstupov z programu najskôr zhotovujeme na píle drevené dielce väzníkov. Podľa návrhu dielce ukladáme do požadovaného tvaru a následne jednotlivé časti väzníkov zlisujeme.

Rezanie dielcov väzníka – CNC Píla

Rezanie jednotlivých dielov konštrukcie prebieha na automatickej skracovacej CNC píle Stromab CT600. Píla nareže dielce do požadovanej dĺžky s presnosťou 1 mm a do požadovaných uhlov s presnosťou menšou ako 0,1°.

Lisovanie pomocou hydraulického lisu

Narezané dielce poukladáme do požadovaného tvaru väzníka. Podľa výkresu poukladáme styčníkové dosky na spoje dielcov. Program Truss nám vypočíta polohu styčníkov a ich veľkosť.

Samotné väzníky sa zlisujú pomocou hydraulického lisu s lisovacou silou 50 ton. Veľký hydraulický lis nám umožňuje vyrobiť väzníky s rozpätím až do 15 metrov.