Štítový presah – rebrík

Štítový presah väzníkov vytvárame pomocou takzvaného rebríka. Jeho konštrukciu predstavuje znížený väzník, ktorí je podopretý na železo-betónovom venci. Ponad väzník prechádzajú drevené hranoly ktorým robí oporu.

Detaily kotvenia štítového presahu

Štítový presah spájame pomocou malých oceľových uholníkov kotvených konvexnými klincami. Celý rebrík kotvíme ku zníženému väzníku pomocou ľavých a pravých uholníkov BV/Ú s dĺžkou 210mm alebo tzv. vrtuliek.

Galéria rôznych štítových presahov

Fotografie z realizácii štítových presahov – rebríkov našich väzníkových krovov.

Štítová stena bez presahu

Existuje tu aj možnosť ukončiť väzníkový krov bez presahu a to štítovou stenou. Tvorí ju štítový múr a náš väzník je ukotvený o 50mm od štítového múru.