Delenie väzníkov nad podperou

Výrobné a prepravné kapacity limitujú maximálnu dĺžku väzníka, ktorú si pri návrhu môžeme dovoliť. Veľký hydraulický lis nám umožňuje vyrobiť väzníky s rozpätím až do 15 metrov. Avšak pri preprave klasickým kamiónom sme limitovaný jeho ložnou plochou s dĺžkou 13,6m.

V prípade ak väzníky presahujú ktorýkoľvek dĺžkový limit, navrhuje ich tak, aby boli rozdelené po dĺžke nad železobetónovým vencom, resp. nad vnútornou nosnou stenou. Väzníky spájame na hornom aj spodnom páse počas montáže krovu priamo na stavbe. Prichytávame ich pomocou dierovaných plechov a konvexných klincov.

Spájanie deleného väzníka nad podperou

Väzníky spájame na hornom aj spodnom páse pomocou dierovaných plechov a konvexných klincov.

Výkres detailu pre spájanie väzníkov nad podperou.

Na spoje použijeme 2 dierované plechy a 32 konvexných klincov.

Galéria delenia väzníka nad podperou