Valba – Valbový krov

Valbový krov tvoria hlavné väzníky do ktorých sú kotvené nárožne a námetkové väzníky. Napojenie námetkov a nárožakov robíme pomocou trámových strmeňov tzv. papúč. Papuče prichytávame pomocou konvexných klincov.

Veľký strmeň

Pomocou veľkého oceľového strmeňa spájame k hlavným väzníkom valbového krovu viacero námetkov alebo nárožákov.

Výkres detailu pre montáž veľkého strmeňa

Malý strmeň

S malým oceľovým strmeňom spojíme len jeden námetok alebo jeden nárožný väzník k hlavným väzníkov valby.

Výkres detailu pre montáž malého strmeňa

Galéria rôznych valbových striech

Fotografie z realizácii valbových krovov s rôznymi pôdorysmi.