Zavetrovacie pole

Zavetrovacie pole je lisované priečne stužidlo, ktoré navrhujeme v konštrukciách s rozpätím väčším ako 8m a to v každom 10-tom až 12-tom poli. Lisované priečne stužidlo sa vyrába ako väzníková konštrukcia spolu s väzníkmi. Pri montáži sa umiestňuje medzi dvojicu väzníkov v rovine horného pásu, v niektorých prípadoch aj v rovine spodného pásu. Navrhujeme ich ako prostý nosník zaťažený vetrom.

Zavetrenie je jednou z najdôležitejších častí väzníkového krovu. Lisované priečne stužidlo je súčasťou trvalého zavetrenia väzníkového krovu, do ktorého patria aj ondrejské kríže, stuženie diagonál a stuženie dolného pásu.

Zavetrenie zabezpečuje

Tuhosť

Stabilitu

Závislosť jednotlivých väzníkov

Celkovú spoľahlivosť konštrukcie

Montáž zavetrovacieho pola

Do väzníkov sa z bočnej strany kotví konvexnými klincami 4x90mm každých 200mm. Na spojenie vrchných častí zavetrovacieho poľa použijeme oceľové plechy a konvexné klince 4x40mm. Jeho spodnú časť kotvíme pomocou HBS vrutov.

Kotvenie vrchnej časti

Kotvenie spodnej časti

Zavetrovacie pole – fotogaléria realizácií