Nárožie

Nárožie pri valbovom krove vytvárame nárožným väzníkom ktorý je kotvený do hlavného väzníka pomocou oceľového strmeňa. Nárožie vytvárame najčastejšie so zošikmenými väzníkmi prípadne s odkvapovou výmenou.

V našej praxi sme sa stretávame aj s vyložením nárožia podopreného len jedným stĺpom. Nárožie je tvorené nárožným rámom a odkvapovými výmenami s námetkami.

Spájanie nárožných väzníkov

Pomocou veľkého oceľového strmeňa spájame k hlavným väzníkom valbového krovu viacero nárožných väzníkov alebo námetkov .

Fotogaléria rôznych realizovaných nároží na valbových strechách