Stuženie krovu

Stuženie krovu zabezpečuje funkčnosť konštrukcie po celú dobu jej životnosti. Stuženie vytvárame pomocou impregnovaných dosiek s rozmermi 22x98mm. Pre nosnosť a tuhosť spojov používame v každom bode 2 ks konvexných klincov 4×90 mm. Ich rozmiestnenie navrhujeme v programe.

Návrh stuženia ovplyvňujú rôzne faktory

Rozpätie konštrukcie

Výška konštrukcie

Osová vzdialenosť jednotlivých väzníkov

Stuženie diagonál

Slúži na stabilizáciu prvkov namáhaných na vzperný tlak skrátením vzpernej dĺžky. Stuženie diagonál je podriadené statickému výpočtu a nachádza sa iba v krove kde je potrebné.

Stuženie dolného pásu

Slúži na skrátenie vzpernej dĺžky spodného pásu väzníkov zaťažovaných horizontálnymi silami. Najčastejšie sa umiestňuje každé 2m. Stuženie dolného pásu sa nachádza v každom krove.

Stuženie diagonál a spodného pásu sú súčasťou trvalého zavetrenia krovu. Zavetrenie je jednou z najdôležitejších častí väzníkového krovu, do ktorého patria aj zavetrovacie polia a ondrejské kríže.

Zavetrenie zabezpečuje

Tuhosť

Stabilitu

Závislosť jednotlivých väzníkov

Celkovú spoľahlivosť konštrukcie

Stuženie krovu – fotogaléria realizácií