tel. +421 948 381 081

Impregnovať alebo neimpregnovať? Nehobľované verzus hobľované rezivo

Či rezivo do väzníkových krovov impregnovať (ošetrenie reziva ponorením do vane s roztokom chemického prostriedku voči drevokazným hubám a plesniam) alebo neimpregnovať je dlhoročnou diskusiou medzi dodávateľmi a investormi. V tomto článku si preberieme potrebu resp. nepotrebu impregnácie.

Väzníkové krovy sa vyrábajú prevažne zo smrekového (zriedkavo z borovicového) dreva. Nebolo tomu inak ani v minulosti. Naši starí otcovia nepoznali chemické prostriedky a preto vyťažené (najmä v zimných mesiacoch) a opracované rezivo schlo približne 2-3 roky kým sa zabudovalo do stavby. Dlhší čas na sušenie bol ovplyvnený požívaním hranolov väčších prierezov.

Takto v rezive pomaly klesla vlhkosť, v ktorej drevokazné huby a plesne nedokážu existovať. Hodnota sa pohybuje okolo 22%, čo je v súčasnosti podľa normy STN EN 14250 predpísaná maximálna hodnota vlhkosti reziva používaného v stavebníctve.

Klasické hranené rezivo

Hranoly väzníkových krovov majú hrúbku 45-50 mm. Vzduchom sušené hranoly ,,doskových“ rozmerov je vlhkostne pripravené na zabudovanie do konštrukcie približne za pol roka od spracovania guľatiny na požadovaný rozmer. Aby sme dosiahli dokonalé vysušenie, zabezpečili sme vo výrobe pravidelnú zmenu polohy uskladneného reziva v zastrešenom sklade. To však nestačilo, aby sme rezivo nemuseli ošetrovať chemickým prostriedkom. Podľa prísnych normových požiadaviek, samotná vlhkosť nie je jediným kritériom potreby impregnácie reziva. Dôležitá je trvanlivosť dreva (odolnosť proti biologickým činiteľom), ktorá sa môže zabezpečiť prirodzenou trvanlivosťou v súlade s normami STN EN 350 (2017), EN 335-1, EN 335-2 a to tak, že sa vo výrobe deklaruje požadovaná trvanlivosť chemicky neošetreného reziva, alebo sa musia použiť ochranné prostriedky (chemická hĺbková impregnácia).

Sušenie reziva

Postupom času prichádzali na trh výkonné sušičky. V pomerne krátkej dobe dokážu rezivo vysušiť na 16-18%. Následne sa vysušené rezivo zväčša opracováva hobľovaním na požadované rozmery s minimálnymi odchýlkami. Veľkým plusom upraveného hobľovaného reziva je, ak má výsledný produkt zaoblené hranky (normové označenie S4S). Z výsledkov laboratórnych protipožiarnych skúšok vyšli výrazne lepšie hodnoty požiarnej odolnosti takto opracovaného hranola. A tým sa postupne dostávame ku možnosti odstránenia potreby chemickej impregnácie. Avšak stále nám chýba veľmi podstatná vec.

Nastáva otázka, ako si investor sám odkontroluje požadovanú vlhkosť hranolov 16-18%, pokiaľ nevlastní certifikovaný vlhkomer? Táto hodnota vlhkosti je pri vynechaní impregnácie veľmi dôležitá. Pri zabudovaní väzníkového krovu do stavby sa musí uvažovať s ,,prevádzkovou vlhkosťou“ použitého reziva, ktorá je vyššia približne o 2%. To znamená, že konštrukcia nadobudne výslednú vlhkosť 18-20% a drevokazné huby a plesne nemajú vyhovujúce podmienky pre vznik a napadnutie reziva.

Certifikované stavebné rezivo

Jediné riešenie, ktoré umožní investorovi overiť si kvalitu dodaného výrobku s deklarovanou vlhkosťou a trvanlivosťou, je používať rezivo CERTIFIKOVANÉ (deklarovanie požiadaviek je presne uvádzané v osvedčení „CE“ a na výrobku sa umiestňuje značka „CE“). Preto naša spoločnosť používa výhradne dodávateľov s certifikovanou výrobou hranolov. Každý jeden hranol, ktorý prešiel kontrolou kvality pomocou laserovej triedičky má vyrazený certifikát „CE“, ktorý obsahuje aj údaje o: norme na triedenie reziva „EN 14 081“, triede pevnosti „C24“, výrobnej linke, dátum kontroly, kód triediacej laserovej triedičky.

Sumarizácia

Klasické hranené rezivo

Pokiaľ používame klasické hranené rezivo, je nutná dôkladná kontrola vlhkosti certifikovaným vlhkomerom podľa normy STN EN 14 250. Aby sme zabezpečili potrebnú kvalitu triedy reziva „SI“, rezivo sa musí vizuálne triediť podľa normy STN 49 1531. Nakoniec sa musí rezivo ošetriť ponornou impregnáciou v ochrannom chemickom prostriedku. Tie isté podmienky platia pre rezivo sušené a hobľované, ktoré nie je certifikované. Pri takomto rezive nevieme legislatívne zaručiť splnenie prísnych normových požiadaviek na vlhkosť a trvanlivosť reziva.

Certifikované rezivo

Ak však používame rezivo CERTIFIKOVANÉ s označením „CE“, odpadá nám potreba ďalších kontrol a ošetrovania reziva chemickým prostriedkom. Dodávateľ / spracovateľ / výrobca reziva je neustále kontrolovaný zložitým procesom certifikácie a za takto opracované a triedené hranoly preberá plnú zodpovednosť. Odstránením procesu ponornej impregnácie, vo veľkej miere ochraňujeme a šetríme životné prostredie. Ak akýkoľvek chemický prostriedok vie rýchlo a jednoducho zničiť živý organizmus v jeho prirodzenom prostredí, tak pravdepodobne nie je všetko v poriadku s prístupom k životnému prostrediu.

Výroba väzníkových krovov z certifikovaného reziva neošetreného chemickým prostriedkom je s plným súladom platných legislatívnych predpisov a noriem. Firma TECHWOOD používa pri samotnom rezaní dielcov automatizovanú CNC pílu Stromab CT600N. Väzníkové krovy s drevenými priehradovými konštrukciami spájanými oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými tŕňmi od našej spoločnosti sú vyrábané, dodávané a montované v maximálnej možnej kvalite, čo ocenilo veľké množstvo spokojných zákazníkov. Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás každý pracovný deň od 7:00 do 15:30.