Detaily krovu

Nárožie

Nárožie - samostatne stojací stĺp

Úžľabie

Hrebeň

Dĺžkové delenie väzníkov

Ondrejské kríže

Štítová stena bez presahu
Štítový presah - rebrík
Šikmý presah - šikmý podhľad (pohľad zhora a zdola)

Klasický presah - rovný podhľad (pohľad zhora a zdola)

Drevená atika
Úložný priestor
Zavetrovacie pole