Doprava a montáž väzníkového krovu

Po pripravení spodnej stavby (viac v článku „Ako pripraviť spodnú stavbu“) a odsúhlasení rozmerov, väzníkový krov postupuje do výroby a následne sa pripravuje k transportu na stavbu.

Krov dopravujeme kamiónom a nakladáme ho v deň montáže. Na dopravu využívame kamióny s viacerými typmi návesov:

Využívané typy návesov

Plachtové
Plošinové (plató)
Klanicové
Skriňové (mraziak) – výnimočne
Solo auto (8m a 9m)

Dĺžka ložnej plochy návesu je 13,6m, šírka 2,45 – 2,48m a výška 2,5 – 2,7m. Pri niektorých typoch návesu, ako sú klanicové a plošinové, je možné previesť náklad väčších rozmerov s maximálnou dĺžkou 14,6m a výškou 2,9m.

Rozmer návesu kamióna patrí medzi atribúty, ktoré nám pri návrhu a výrobe limitujú veľkosti väzníkov. V prípade návrhu krovov pre väčšie objekty je preto potrebné deliť väzníky po výške alebo po šírke.

Prístup kamiónu

Dôležitou informáciou pri plánovaní dopravy je prístup na stavenisko. Ak prístup kamiónu na stavbu z nejakého dôvodu nie je možný, zákazník je povinný nás o tejto skutočnosti vopred informovať. V takomto prípade sa krov na stavenisko dopravuje deň pred montážou.

Investor dopredu zabezpečí náhradnú dopravu a rovnako preloženie a vyloženie krovu na úseku, kde nie je možný prístup s kamiónom. Prekladanie väzníkov z kamiónu na náhradnú dopravu sa zväčša zabezpečuje ručne, bez použitia techniky (logistika, náklady navyše…)

Žeriav

K montáži krovu investor zabezpečuje žeriav a prístup k elektrike. Typ žeriavu je potrebné objednať podľa rozmerov stavby tak, aby dosiahol na najvzdialenejšiu časť objektu. Najčastejšie sa využíva žeriav typu AD20 a AD28. Žeriav typu AD20 má základnú dĺžku ramena 8,9m, vysunutú 20,9m a nadstavec + 7,9m, žeriav typu AD28 má základnú dĺžku ramena 9,5m , vysunutú 26m a nadstavec + 5,2m. Žeriav je potrebný len na prvý deň montáže krovu a musí byť pripravený pred príchodom kamióna.

Montáž

Montážnici prichádzajú na stavbu ešte pred kamiónom. Najprv si rozmerajú stavbu a osadia kotvenie väzníkov. Po príjazde kamióna na stavenisko sa väzníky pomocou žeriavu zložia vedľa stavby, aby mohol kamión odísť, a až potom sa po jednom vykladajú na strechu. Za jednu hodinu sa vyloží a upevní približne 4-5 väzníkov.

Po ukotvení všetkých väzníkov sa pokračuje so zavetrením konštrukcie krovu. Krov zavetrujeme ondrejskými krížmi a zavetrovacími poliami. Viac o zavetrení nájdete v článku „ Zavetrenie krovu“.

Týmto naša práca na stavbe končí a je pripravená na odovzdanie investorovi.

Publikované v Články.