• Hala

Skladová hala – konštrukcia z väzníkov

Konštrukcia skladovej haly z priehradových väzníkov, ktoré zatsrešujú plochu 660m2.…

Konštrukcia skladovej haly z priehradových väzníkov, ktoré zatsrešujú plochu 660m2. Hlavné väzníky sa skladajú z troch častí. Manzardový krov je kotvený do želozo-betónovej pomúrnice. Krov tvorí celkovo 145 kusov väzníkov s maximálnym rozponom 15 metrov.