Technológia výroby lisovaných krovov

Drevené priehradové konštrukcie sú cenovo výhodnou alternatívou ku klasickým (tesárskym) krovom a oceľovým konštrukciám. Spájanie drevenej konštrukcie oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi je moderná spojovacia metóda, ktorá umožňuje vysokú optimalizáciu návrhu, minimalizovanie spotreby dreva a ďalších spojovacích a kotevných prostriedkov.

Navrhujeme a vyrábame nosné konštrukcie striech, stropov, prístreškov, priemyselných a výrobných hál, lezeckých stien, a iných atypických konštrukcií pomocou drevených priehradových väzníkov s prelisovanými stycnikovými doskami.

navrh-krovu-staticky-program-1stycnikova-doska-1uhlova-pilalisovanie

Návrh konštrukcie krovu

Pomocou profesionálneho softwaru TRUSS navrhneme, optimalizujeme a posúdime finálnu nosnú konštrukciu. Na základe výstupov z programu zhotovujeme jednotlivé časti väzníkov, ktoré sú vzájomne zlisované.

 

 

arrow

Rezanie a príprava

Rezanie jednotlivých dielov konštrukcie robíme na digitálnej píle s presnosťou väčšiou ako 0,1°. Optimálne rozmiestnenie styčníkových dosiek sa vypočíta v statickom programe.

 

 

arrow

Lisovanie pomocou hydraulického lisu

Samotné väzníky sa zlisujú pomocou hydraulického lisu s lisovaciou silou 50 ton. Veľký hydraulický lis nám umožňuje vyrobiť väzníky s rozpätím až do 25 metrov.

Ponorná impregnácia

Pred samotnou výrobou väzníkov zabezpečujeme ponornú impregnáciu dreva prípravkom Lignofix od firmy Stachema. Kvalitnou impregnáciou sa predlžuje životnosť drevenej konštrukcie a zabraňuje sa napadnutiu škodcami, hubami a plesňami. Napadnuté drevo stráca svoju stabilitu a pevnosť a preto je dôležité ho chrániť. Impregnáciu dreva vykonávame ponorom a stlačením vo veľkokapacitnej vani na dobu minimálne 30 minút.

Najčastejším prostriedkom na impregnovanie je 5 – 10% kyselina boritá. Impregnované drevo našou firmou sa vyznačuje žltým sfarbením.

Výhody priehradovej konštrukcie

Široká variabilita krovových konštrukcií

Drevené priehradové konštrukcie ponúkajú vysokú variabilitu a sú vhodné takmer pre všetky typy striech. Pomocou technológie lisovaných styčníkových dosiek dokážeme vyrobiť prakticky ľubovoľný typ krovu od priehradových väzníkov, hambalkových krovov až po oblúkové krovy.

cenova-vyhoda-1

Cena a úspora nákladov

Priehradová konštrukcia krovu umožňuje používať menšie prierezy, ako pri klasických krovoch. Tým dochádza k značnej úspore dreva a aj celkovej ceny konštrukcie strechy.

jednoduchost-2

Jednoduchosť montáže

Montáž hotového je jednoduchá bez nároku na zložité technologické zariadenia. Pri montáži prakticky nedochádza k tvorbe stavebného odpadu.

presnost-1

Presnosť a kvalita odovzdaného diela

Montážou prefabrikovaných dielov dochádza k značnej časovej úspore. Výrobou a správnym návrhom krovu dochádza k eliminovaniu chýb a nepresností, čím sa zjednoduší aj montáž ďalších strešných prvkov.