• Atypický krov
  • Lezecké steny

Lezecká stena Monster – K2 Bratislava

Lezecká stena Monster je dostavba lezeckej steny K2 v Bratislave,…

Lezecká stena Monster je dostavba lezeckej steny K2 v Bratislave, ktorú sme realizovali v roku 2015. Návrh lezeckej steny vytvoril Ing. Juraj Repčík. Pri príprave a realizácii projektu bola veľmi dôležitá statika komplikovanejších častí Monstera.Niektoré rámy konštrukcie sa skladali až z troch samostatných väzníkov.

Projektanti z Anatomic-u a Techwoodu museli dôkladnejšie vystužiť a spevniť visiacu ruku a hlavu panáka. Pri hlave sa nachádza vyhliadka, na ktorú sa dá vyliezť, ale časom sa na ňu dostanete aj jednoduchším spôsobom, spoza steny.

Ľavá ruka je dostatočne spevnená výstužou a vykonali sme na nej záťažovú skúšku. Podľa DIN EN 12572-1 sa steny testujú na záťaž 800 kg, no my sme ju zaťažili na 1000 kg. A tak skúškami prešla bravúrne.

0

M

Maximálna výška rámov

0

M

Šírka konštrukcie

0

m2

Lezecká plocha

Konštrukcia lezeckej steny z priehradových väzníkov

Montáž lezeckej steny bola časovo veľmi náročná. Tvarovo komplikované rámy sa spájali z troch až štyroch častí, pričom ani jeden väzník nebol rovnaký.

Hotová lezecká stena Monster

Fotografie z roku 2015 (žltý monster) a fotografie (červený monster) po renovácii lezeckej steny v roku 2020.

© Návrh a výroba väzníkov 2015 | Techwood