• Atypický krov
  • Lezecké steny

Lezecká stena K2 Bratislava

Lezecká stena K2 Bratislava bola v roku 2013 postavená, vtedy…

Lezecká stena K2 Bratislava bola v roku 2013 postavená, vtedy s rozlohou 2 500m2, ako najväčšia lezecká stena na Slovensku. Firma Techwood spolupracovala na projekte so spoločtosťou Anatomic, ktorá navrhuje a realizuje lezecké steny nie len na Slovensku.

Na vybudovanie konštrukcie lezeckej steny sme navrhli množstvo väzníkových rámov. Mnohé z nich boli zložené z troch až štyroch častí. Väzníky majú rôzne tvary tak, aby kopírovali členitosť lezeckej steny. Len na miestach, kde je lezecký profil rovný, sme mohli navrhnúť väzníky rovnakého tvaru. Pomocou väzníkov v tvare L sme vytvorili priestor pre šatne a malú telocvičňu.

Montáž konštrukcie z priehradových väzníkov

Hotová lezecká stena K2 Bratislava

Fotografie z roku 2013 (modro-žltá stena) a fotografie po renovácii lezeckej steny v roku 2018.

© Návrh a výroba väzníkov 2012 | Techwood