• Atypický krov
  • Pultový krov

Prestrešenie terasy Záhorská Bystrica

Prestrešenie terasy a vytvorenie pochôdznej terasy pomocou drevených pultových väzníkov…

Prestrešenie terasy a vytvorenie pochôdznej terasy pomocou drevených pultových väzníkov na rodinnom dome v Záhorskej Bystrici.

V krove sa nachádza 15 typov väzníkov s celkovým počtom 44 kusov väzníkov. Maximálny rozpon hlavného väzníka v druhom nadzemnom podlaží je 4,67 metrov a v prvom nadzemnom podlaží 3,62 metrov. Prestrešenie terasy tvorí plochá strecha so sklonom strešnej roviny 1,5°.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Katarína Hudobová – Adamčeková
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 04/2019 Techwood spol. s r.o.