• Rodinné domy
  • Valbový krov

Valbový krov v Dolnom Hričove

Valbový krov v Dolnom Hričove bol navrhnutý pre rodinný dom…

Valbový krov v Dolnom Hričove bol navrhnutý pre rodinný dom s prestrešením nad vonkajším parkovacím miestom a menším prístreškom nad vstupom. Väzníky s rozponom 14,5 metra sú delené nad podperou. Kvôli prepravným kapacitám kamióna sú aj stredové väzníky s výškou 3,5 metra delené pozdĺžne.

Delený väzník

Väzníkový krov je navrhnutý s malým úložným priestorom a je vyrobený z certifikovaného, hobľovaného stavebného reziva. Na zavetrenie sme použili dosky ošetrené moridlom proti hnilobe a plesniam. Krov tvorí 83 kusov väzníkov a 41 typov väzníkov.

Prístrešok nad parkovaním a nad vstupom vytvoril ďalšie strešné roviny na krove. Všetky strešné roviny majú 22°.

Valbový krov v Dolnom Hričove

Pôdorys a návrh krovu v programe