• Bytové domy
  • Valbový krov

Valbové krovy pre bytovky Moravské Lieskové

V Moravskom Lieskom sme realizovali štyri identické valbové krovy pre…

V Moravskom Lieskom sme realizovali štyri identické valbové krovy pre bytové domy. Valbové krovy sú navrhnuté so zaťažením pre umiestnenie solárnych panelov – 35kg na m2.

Každý valbový krov má svoje štyri strešné roviny v rovnakom sklone 15°. Jeden krov tvorí 15 typov väzníkov s celkovým počtom 61 kusov väzníkov vrátane jedného zavetrovacieho pola umiestneného v strede bytovky. Hlavné väzníky majú rozpon 13,6m.

Veľkou výhodou striech bytových domov je najmä tá, že výrazne predlžuje životnosť celého domu.

Pôdorys, návrh väzníka krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkových krovov 03/2021 Techwood spol. s r.o.