• Bytové domy
  • Pultový krov
  • Sedlový krov

Bytový dom Podolie

Bytový dom Podolie je navrhnutý z veľkej časti ako pultový…

Bytový dom Podolie je navrhnutý z veľkej časti ako pultový krov, avšak disponuje niekoľkými sedlovými väzníkmi. Krov je na oboch stranách ukončený štítovými presahmi – rebríkmi. Na väzníkovom krove je navrhnutých viacero vikierov. Sklon strechy je 10°.

Veľkou výhodou striech bytových domov je najmä tá, že výrazne predlžuje životnosť celého domu.

Väzníkový krov tvorí 63 typov väzníkov s celkovým počtom 118 kusov väzníkov.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš, Ing. Lukáš Frištik
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 12/2018 Techwood spol. s r.o.