• Atypický krov
  • Sedlový krov

Atypický väzníkový krov

Atypický väzníkový krov v Holíči rozdeľuje štítová stena s komínom…

Atypický väzníkový krov v Holíči rozdeľuje štítová stena s komínom na dve samostatné časti – klasický sedlový krov a atypický krov so svetlíkom.

Klasický sedlový krov

Časť krovu s klasickým krovom je navrhnutá s rozponom väzníkov 11,7 metrov a so sklonom strechy 15°. Krov obsahuje 33 väzníkov. Zavetrovacie polia sú umiestnené na troch miestach.

Atypický väzníkový krov so svetlíkom

Atypický krov je navrhnutý s rozponom hlavných väzníkov 13,42 metrov a so sklonom strechy 15°. Krov tvorí 58 kusov väzníkov z 13 rôznych typov väzníkov.

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 08/2018 Techwood spol. s r.o.