• Bytové domy
  • Sedlový krov

Sedlový krov Hlinné

Šikmé strechy pre bytové domy sa v poslednej dobe začali…

Šikmé strechy pre bytové domy sa v poslednej dobe začali častejšie navrhovať. Ich veľkou výhodou je, že odvádza dažďovú vodu a topiaci sneh a tým výrazne predlžuje životnosť celého domu. Sedlový krov pre bytový dom Hlinné je svojim tvarom netradičný oproti bežných šikmým sedlovým krovom. Vizuálnu atraktívnosť streche pridali vikiere nad balkónovým priestorom a štítový presah nad dominantnou časťou budovy.

Sedlový krov tvorí celkovo 52 kusov väzníkov z 21 typov väzníkov. Maximálny rozpon hlavných väzníkov je 13,8 metrov.

Sklon strechy vo veľkom štítovom presahu je 20,7°. Na strešných rovinách, ktoré vytvárajú vikiere a hlavné väzníky je sklon 15°.

Sedlový krov Hlinné

Pôdorys a návrh krovu v programe