• Hala
  • Sedlový krov

Sedlový krov sklad obilia

Sedlový krov pre sklad obilia v Pravoticiach je navrhnutý s…

Sedlový krov pre sklad obilia v Pravoticiach je navrhnutý s rozponom strechy 18,3m, sklonom strechy 10°.

Krov tvorí celkovo 66 kusov väzníkov s 3 rôznymi tvarmi. Väzníky sú kotvené do oceľovej konštrukcie pomocou nazváraných uholníkov, ktoré by sa inak kotvili do pomúrnice. Krov je navrhnutý so šikmým presahom s veľkosťou 83cm.

Delenie väzníkov mimo podpery

Z kapacitných dôvodov prepravy sme väzníky museli deliť po výške. V objekte sa nenachádzajú žiadne vnútorné nosné priečky, a tak sú väzníky delené mimo podpery. Väzníky sme spájali až pred ich samotnou montážou pomocou oceľovej spojky.

Sedlový krov sklad obilia

Pôdorys a návrh krovu v programe