• Pultový krov
  • Rodinné domy

Pultový krov Kysucký Lieskovec

Pultový krov Kysucký Lieskovec pre rodinný dom je navrhnutý s…

Pultový krov Kysucký Lieskovec pre rodinný dom je navrhnutý s drevenými atikami. Drevená atika sa používa čoraz častejšie ako dekoratívny prvok pri modernej architektúre.

Do krovu je zakomponované aj prestrešenie nad oknami a balkónom pomocou vysunutia drevených hranolov o rozmere 0,45m až 1 meter.

Väzníkový krov tvorí 32 typov väzníkov s celkovým počtom 66 kusov väzníkov vrátane troch zavetrovacích polí. Pultový krov má len jednu strešnú rovinu so sklonom 3°. Rozpon hlavného väzníka je 13,9 metra.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 09/2020 Techwood spol. s r.o.