• Atypický krov
  • Sedlový krov

Väzníkové krovy na lodných kontajneroch

Sedlový krov v Bytči Jednoduchý sedlový krov na lodných kontajneroch…

Sedlový krov v Bytči

Jednoduchý sedlový krov na lodných kontajneroch v Bytči. Väzníky sú kotvené do drevených pomúrnic upevnených na kontajneroch. Montáž takéhoto krovu je jednoduchá a časovo nenáročná.

Krov je navrhnutý z 3 typov väzníkov a celkového počtu 21 kusov väzníkov vrátane dvoch zavetrovacích polí. Maximálny rozpon hlavného väzníka je 9,7 metrov. Sklon strešných rovín je 16°.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Sedlový krov pre hangár v Dubovej

Sedlový krov pre hangár v Dubovej je umiestnený na dvoch lodných kontajneroch, kotvený do drevených pomúrnic umiestnených na vnútornej strane kontajnerov. Väzníky sú predĺžené ponad kontajneri pomocou drevených krokiev.

Sklon hlavných väzníkov je 15°, krokvy sú primontované k väzníkom v sklone 20,5°. Rozpon hlavných väzníkov je 13,31 metrov.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Bytča Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 03/2021 Techwood spol. s r.o.
Projektant väzníkového krovu Dubová Ing. Natália Husáriková
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 10/2021 Techwood spol. s r.o.