• Atypický krov

Oblúkové väzníky na rekonštrukciu mosta v Stupave

Oblúkové väzníky sme navrhli ako dočasnú konštrukciu pre debnenie pri…

Oblúkové väzníky sme navrhli ako dočasnú konštrukciu pre debnenie pri rekonštrukcii prístupového mostíka do kaštieľa v Stupave. V každej klenbe mostíka bolo umiestnených 8 kusov oblúkových väzníkov. Pomocou dočasnej konštrukcie sa vymurovali klenby mostíka. Celkovo do piatich klenieb bolo použitých 40 oblúkov. Po dokončení rekonštrukcie boli väzníky odstránené.

Návrh a tvar oblúkových väzníkov

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 06/2017 Techwood spol. s r.o.