• Rodinné domy
  • Valbový krov

Valbový krov Svederník

Valbový krov Svederník má pôdorys v tvare písmena "L". Časť…

Valbový krov Svederník má pôdorys v tvare písmena „L“. Časť väzníkov, ktoré prestrešujú menšiu terasu a parkovacie miesta sú kotvené do oceľovej konštrukcie pomocou nastreľovačky so špeciálnymi klincami do ocele.

Prestrešním parkovacieho miesta a vstupu nám vznikli dve úžľabia. Väzníkový krov má celkovo 9 strešných rovín, všetky so sklonom 20°. Krov je navrhnutý s klasickým presahom po celom obvode rodinného domu s veľkosťou 75cm.

Valbový krov Svederník tvorí celkovo 81 kusov väzníkov z 50 rôznych tvarov väzníkov. Väzníky sú vyrobené z certifikovaného hobľovaného stavebného reziva.

Valbový krov Svederník

Pôdorys a návrh krovu v programe

V hlavnej časti krovu sú väzníky nadimenzované so zaťažením pre úložný priestor s maximálnym rozponom 17,25 metrov. Vzhľadom na prepravné kapacity sú tieto hlavné väzníky delené nad podperou.

Projektant väzníkového krovu Ing. Lukáš Frištik
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 06/2021 Techwood spol. s r.o.