• Atypický krov
  • Lezecké steny

Lezecká stena Ostrava Tendon Hlubina

Lezecká stena Ostrava bola postavená v spolupráci so spoločnosťou Anatomic.…

Lezecká stena Ostrava bola postavená v spolupráci so spoločnosťou Anatomic. Stena je situovaná v historickom areály bývalých koksárni a dosahuje maximálnu výšku 20metrov.

Konštrukciu lezeckej steny tvoria väzníky rôznych tvarov. Tvar väzníkov závisí od členitosti lezeckej plochy. Na miestach, kde lezecká stena dosahuje výšku 20m museli byť väzníky navrhnuté ako rozdelené. Celé rámy sa montujú horizontálne a upevňujú sa o steny budovy. Avšak kvôli veku budovy nebolo možné upevňovať všetky väzníky priamo o jej stenu. Preto sme časť väzníkov navrhli ako samonosných.

Z dôvodu mohutnosti a výšky lezeckej steny sme si postavili dočasné nadzemné podlažie.

Jednotlivé rámy sa staticky posudzujú v programe, pričom sa berie do úvahy aj napr. pád lezca na lane.

Návrh lezeckej steny s rozmiestnenými väzníkmi

Montáž konštrukcie z väzníkov

Hotová lezecká stena Ostrava

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Návrh a výroba väzníkov 2015 | Techwood