• Hala
  • Sedlový krov

Sedlová strecha Hala Banská Bystrica

Sedlová strecha Hala Banská Bystrica s jednoduchým obdĺžnikovým pôdorysom a…

Sedlová strecha Hala Banská Bystrica s jednoduchým obdĺžnikovým pôdorysom a sklonom strechy 7°. Väzníky základného trojuholníkového tvaru sme kotvili iba do oceľovej konštrukcie. Oceľové uholníky slúžiace na kotvenie väzníkov boli nazvárané priamo do konštrukcie.

Väzníky boli navrhnuté na jednej konci s klasickým presahom s dĺžkou 60cm a na druhom konci so šikmým presahom s dĺžkou 130cm.

Sedlový krov tvorí 5 typov väzníkov s celkovým počtom 45 väzníkov vrátane štyroch zavetrovacích polí. Maximálny rozpon hlavného väzníka je 12,45m.

Pôdorys, návrh väzníka krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 12/2014 Techwood spol. s r.o.