• Pultový krov
  • Rodinné domy

Pultový krov Kalná nad Hronom

Pultový krov pre rodinný dom s pôdorysom v tvare neúplného…

Pultový krov pre rodinný dom s pôdorysom v tvare neúplného písmena „U“ tvoria v podstate 3 samostatné pultové krovy. Každá časť má vlastný rozpon väzníkov a sklon strešnej roviny.

Najväčšia časť pultového krovu obsahuje jedno zavetrovacie pole a je ukončená na oboch stranách štítovými presahmi tvorené rebríkmi. Dve menšie časti sú navrhnuté bez štítového presahu a s jedným zavetrovacím poľom.

Veľká časť väzníkov je kotvená do oceľovej konštrukcie pomocou nastreľovačky so špeciálnymi klincami do ocele.

Väzníkový krov tvorí 18 typov väzníkom s celkovým počtom 56 kusov väzníkov. Väzníky sú vyrobené z certifikovaného hobľovaného stavebného reziva.

Tvary hlavných väzníkov V01, V02 a V04

Pultový krov tvoria tri samostatné väzníkové krovy. Každá časť má iný rozpon väzníkov a sklon strešnej roviny.

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Natália Husáriková
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 09/2021 Techwood spol. s r.o.