• Atypický krov
  • Pultový krov
  • Rodinné domy

Atypický pultový krov Stránske

Pultový krov Stránske pre rodinný dom má atypický tvar. Krov…

Pultový krov Stránske pre rodinný dom má atypický tvar. Krov vytvára takmer trojmetrové presahy na dvoch stranách rodinného domu. Je vyhotovený z 55 typov väzníkov s celkovým počtom 74 kusov samostatných väzníkov. Na krove sa nachádza jedna strešná rovina so sklonom 5°.

Hlavné väzníky sú navrhnuté so zalomeným dolným pásom s maximálnym rozponom 14,6 metrov. Navyše väzníky po obvode domu zdvíhajú podhľad o približne 70cm.

Pultový krov Stránske

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia 09/2018 Techwood s.r.o.