• Rodinné domy
  • Valbový krov

Valbový krov Stošice

Valbový krov Stošice s pôdorysom do tvaru písmena "T" zastrešuje…

Valbový krov Stošice s pôdorysom do tvaru písmena „T“ zastrešuje dve spojené budovy na rôznej výškovej úrovni. Celková strecha je vytvorená z dvoch samostatných valbových krovov, ktoré sú navzájom spojené krokvami. Pri tomto spojení nám vzniklo úžľabie na oboch stranách strechy.

V oboch valbových častiach sú väzníky nadimenzované so zaťažením pre úložný priestor. Sklon všetkých strešných rovín je 23°.

Valbový krov je navrhnutý s klasickým presahom po celom obvode s rozmerom 1,15m.

Krov tvorí 100 kusov väzníkov s 39 rôznymi typmi. Hlavné väzníky v jednej časti majú rozpon 11,2m v druhej časti 9,9m.

Valbový krov Stošice

Pôdorys a návrh krovu v programe

Projektant väzníkového krovu Ing. Richard Béreš
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 06/2017 Techwood spol. s r.o.