• Rodinné domy
  • Valbový krov

Valbový krov Jurová

Veľká väzníková strecha valbového typu s pôdorysom v tvare písmena…

Veľká väzníková strecha valbového typu s pôdorysom v tvare písmena „U“ pre rodinný dom v obci Jurová. Väzníkový krov tvoria štyri úžľabia 12 strešných rovín vrátane malého prístrešku na vstupom. Sklon všetkých strešných rovín je 22°.

Valbový krov Jurová obsahuje celkovo 129 kusov väzníkov z 59 typov väzníkov. Maximálny rozpon hlavného väzníka je 13,6 metrov. Kvôli prepravným kapacitám sú väzníky s výškou cez 2,7 metrov delené po dĺžke.

Valbový krov je navrhnutý s klasickým presahom po celom obvode rodinného domu.

Valbový krov Jurová – Pôdorys a návrh

Projektant väzníkového krovu Ing. Vladimír Juriga
Zodp. projektant Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia väzníkového krovu 10/2015 Techwood spol. s r.o.