Krovy pre bytové domy

Počas minulého roka sme realizovali niekoľko krovov pre bytové domy. Šikmé strechy na bytových domoch majú oproti rovným strechám svoje výhody aj nevýhody. Za najväčšiu výhodu by sme mohli označiť živonosť a za nevýhodu, ako inak, cena.

Sedlový krov - Hlinné

Sedlový krov so štítovými presahmi (rebrík) a úžľabím.

Sklon strechy20,7° a 15°
Počet typov väzníkov21ks
Celkový počet väzníkov52ks
Max. rozpon strechy6,95 + 5,05m

Tvar hlavného väzníka

3D pohľad na krov

Pôdorys krovu

Sedlový krov - Považany

Dva rovnaké sedlové krovy s budúcimi štítovými stenami, bez štítových presahov a bez úložného priestoru.

Sklon strechy18°
Počet typov väzníkov5ks
Celkový počet väzníkov37ks
Max. rozpon strechy10,95m

Hlavný väzník V02

Hlavný väzník V01

3D pohľad krovu

Pôdorys krovu

Dva sedlové krovy - Alekšince

Dva rôzne dlhé, ale inak rovnaké sedlové krovy so štítovými stenami, bez štítových presahov a bez úložného priestoru.

Sklon strechy18°
Počet typov väzníkov5ks
Celkový počet väzníkov38ks37ks
Max. rozpon strechy10,95m

Hlavný väzník 02

Hlavný väzník 01

3d pohľad na krovy

Pôdorys krovov

Kombinovaný krov Podolie

Pultový a sedlový tvar väzníkov s úžľabiami, vikiermi, štítovými presahmi a zavetrovacími poliami. Krov je osedaný na vyrovnávajúcej pomúrnici.

Sklon strechy10°
Počet typov väzníkov63ks
Celkový počet väzníkov118ks
Max. rozpon strechyRôzny

3D pohľad na krov

3D pohľad na krov

Pôdorys krovu

3d pohľad na krov

3d pohľad na krov

Tvar hlavného väzníka

Pohľad do podkrovia

Projekcia a realizácia

ProjektovaliIng. Richard Béreš
Ing. Lukáš Frištik
Zodp. projektantIng. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier
© Projekt a realizácia 02-12/ 2018 Techwood
Publikované v Krovy pre veľké haly a objekty,Všetky krovy a typ krovu ,,.